Termodinamik Katı Yakıtlı Kat Kaloriferleri

 Euromat serisi otomatik yüklemeli katı yakıtlı kat kaloriferleri 25 mm çapa kadar büyüklüğü olan kömür, prina, fındık kabu gibi katı yakıtlari son derece verimli bir şekilde yakar.

EKY/S Serisi kazanlar kolay kullanım ve konforu sarlarken, kazanın ömrünü kısaltabilecek baca gazlarindan asit olu?umunu kumanda paneli özellikleri sayesinde gidermektedir, ayrıca benzerlerine göre daha nitelikli ve kal?n malzeme kullanılarak uzun ömürlü olması sağlanmıştır

EKY/S Serisi Kazanlar:
Yüksek verimliliğe sahiptir,
Montajı kolaydır,
Arıza yapma ihtimali yok gibidir,
Bakımı kolaydır, bol yedek parça ve yaygın servis ağına sahiptir,
Ucuz yakıtlari yakma özelliğininden dolayı çok ekonomiktir.
Yakıtı alttan besleme özelliğinden dolayı sürekli iyi bir yanma sağlayarak ekonomik yakıt kullanımı sağlar ve duman olu?umunu en aza indirir.
Kazan kapatıldıktan sonra tekrar çalışmada uzun süre sonra dahi tututurma istemeksizin yanma başlar.
Yakıt besleme otomatik Yapildığından yanlış yakıt yükleyip bozuk veya verimsiz yanma riski yok edilmiştir.

SirKÜLASYON POMPASI
Üç hız kademesine sahiptir. Pompa ıslak rotorlu tiptedir ve çok sessiz çalışır. Özel mili derin çekilmii paslanmaz çelik kapalı tip rotoru pompada tıkanmayı önler. Enerji tasarrufu sağlayan üç hızlı motoru pompanın sisteme tam uymasını sağlar ve hidrolik gürültüyü ortadan kaldırır.

YAKIT DÖNÜŞÜMÜ
Euromat serisi otomatik yüklemeli katı yakıtlı kazanlar istenildiği anda brülör ilavesi ile sıvı veya gaz yakıtlı kazana dönüşebilir.

YAKIT AYARI
YakIt ayarI, kumanda panosu üzerindeki biri durma diğeri yükleme süresini ayarlayan iki düşme vasıtası ile Yapilmaktadır.Her iki dü?menin ayar süreleri elektronik göstergede gözükmektedir.Bu avantajlı ayarlama sistemi kullanıcı için çok kolay ve istenilen hassasiyetde ayarlama imkanı sağlamaktadır.

ELLE YÜKLEME
EKY/S Serisi kazanlar odun, kömür gibi yakıtlari elle yüklenmesi imkan?na sahiptir.

ELEKTRONİK KUMANDA
EKY/S Serisi kazanlar elektronik kumanda panosu sayesinde çok hassas ve verimli çaloşması ile yakıt tasarrufu sağlandığı gibi kazan ömrünün uzamasına katkıda bulunmaktadır.

EMN?YET
Kazan suyu sıcaklığı kumanda termostatı ile ayarlanır. Ayrıca su sıcaklın herhangi bir nedenle 100°C’ye yükselmesi halinde el ile reset edilebilen  limit termostat devreye girer ve  fan? durdurur. Bu iki emniyet dışında, su sıcaklığının 90°C’yi  bulması durumunda sirkülasyon  pompası anahtarının açık veya  kapalı olmasına bakmaksızın  çalışıp aşırı ısınmadan doğan riski azaltıp üçüncü bir emniyet sağlar.

YAKIT BITTİ İKAZI
EKY/S Serisi kazanlar benzerlerinden önemli bir üstünlü?üde yakıtın bittiği kumanda panelindeki donanımı  sayesinde hissedilerek boş yere  fan ve yükleme motorunun saatlerce çalışmasına mani olur.

BACA KLAPES?
EKY/S serisi kazanlar yüksek çekiçli bacalarda yakıt tasarrufunu sağlamak amacıyla  baca klapesi ile donatılmıştır.  Dışarıdan görülebilen konumlari  sayesinde kullanıcıtarafından  kolaylıkla ayarlanabilmektedir.


Etiketler : Termodinamik Katı Yakıtlı Kat Kaloriferleri

Kredi Ver

Krediver Finans aracılığıyla 36 aya kadar vadeli seçenekler sunulmaktadır.
Ayrıca Kredi kartı ve senet geçerlidir.
VİESSMANN E.C.A TERMODİNAMİK MAKTEK ARİSTON ve diğer Markalarda da hizmet vermekteyiz.

Copyright © Edg Mühendislik - Tüm Hakları Saklıdır.seo vsp vsp